"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Vergi Mükellefiyetine İlişkin Duyuru

Ekim – Kasım 2017 Oda Organ seçimlerinde, 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nun 83. Maddesi hükmü uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için; gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak şartı aranmaktadır.

Bu zorunluluk çerçevesinde, üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin Oda kayıtlarını 11.09.2017 Pazartesi gününe kadar hafta içi mesai saatleri arasında odamıza gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için firmanın antetli kağıdına yazılı dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde; 5174 sayılı Kanunun 83. Madde (f) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (Kooperatifler, serbest bölge faaliyet gösteren firmalar vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi mükellefiyetiyle ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre, 11.09.2017 Pazartesi Günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Tüm üyelerimize önemle duyurulur.

Balıkesir Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanlığı