"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Analizi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’den Odamıza gönderilen yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD6lQHs170kdd31gAeugcOk0uJHUm_i-n8IU2jAhSxx232Jw/viewform adresinde yer alan elektronik anket formunun ilgili firmalar tarafından doldurulması talep edilmektedir.