"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Aidat Borçlarının Yapılandırılması hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan  25.08.2017 tarih ve 13431-0531  sayılı yazıda ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan, 21.08.2017 tarih ve 38548646-434.99-E-00027438703 sayılı Birliğimize gönderilen yazı ile aşağıda ki hususlara göre hareket edilmesi gerektiği bildirilmektedir:
• Aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listelerinden silinmiş olan Oda üyelerinin kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp ilk taksitini ödemesi halinde askıdan indirilmesi ve seçmen listelerine tekrar dahil edilmesi,
 • Diğer nedenlerle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listesinden silinmiş olan Oda ve Borsa üyelerinden mevzuatta öngörülen şartların yerine getirilmiş olması suretiyle askıdan indirilmiş olanların kanuna istinaden aidat borçlarının tamamını yapılandırıp ilk taksitini ödemesi halinde seçmen listelerine tekrar dahil edilmesi
bildirilmiş olup; Oda ve Borsa üyelerinden kanuna istinaden aidat borçlarını yapılandıranların askıdan indirilme ve seçmen listesine dahil edilme işleminin bu çerçevede yürütülmesi, üyelere konu hakkında bilgi verilmesi ve bu suretle seçmen iradesinin seçimlere tam olarak yansıması amacıyla üyelerin askıdan indirileceğinin ve seçmen listesine dahil edileceğinin üyelere yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hususunu  bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,