"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Ayniyat Belge Onayları

Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, hammadde ve yarı mamul gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir.

Firmalarımızın bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan belgelerle odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

  • Dilekçe
  • Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi
  • Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri
  • Ayniyat Listesi

Bu hizmet karşılığında oda tarafından bir ücret tahsil edilir.