"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

İran’ da Türk Yatırımcılar İçin Kurulması Planlanan OSB hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası yaptırımların kaldırılmasıyla tüm dünyanın odak noktası haline gelen İran pazarındaki gelişmeleri yakından takip etmekte olduklarını, yapılan ziyaretler ve çalışmalar kapsamında Türkiye’ den sanayici firmaların, büyük potansiyel arz eden İran pazarından daha fazla faydalanabilmeleri amacıyla; Oda organizasyonunda İran’ da Türk yatırımcılar için bir organize sanayi bölgesi kurulması yönünde, İran Sanayi Madenler ve Ticaret Bakanlığı ve İran Ticaret Sanayi, Madenler ve Tarım Odası ile bir iyi niyet anlaşması imzalandığını belirtilmiştir.

Bu kapsamda, İran Küçük Ölçekli Sanayi İşletmeleri ve Sanayi Bölgeleri Kurumu (ISIPO) yetkilileri ile müzakereler yapılarak,İran’da önerilen sanayi bölgeleri yerinde incelenmiş, ön fizibilite raporları hazırlanmıştır.

Türk yatırımcılar için kurulması planlanan OSB için İran ile yürütülen müzakereler kapsamında, yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın beklentileri ve yatırımları için kritik önem taşıyan konuların bilinmesi önem taşımaktadır. İran’ da yatırım yapmayı düşünen üyelerimizin İstanbul Sanayi Odası AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi (osaricay@iso.org.tr) ile irtibata geçmeleri hususunda gereğini rica ederiz.