"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Hakkımızda

Tarihçe

Odamız 1954 yılında Sanayi Bakanlığının özel izniyle, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Balikesir illerini kapsayarak kurulan "Ege Bölgesi Sanayi Odası" (EBSO) nın bir şubesi olarak kurulmuştur.

Odamız kayıtları arasında 1954 öncesi dönemine ait hiç bir yazılı belge bulunmamaktadır.

Bölge imalat sanayisindeki gelişmeler sonucunda Balikesir 1981 yılında kendi sanayi odasını kurmuştur. Kurulduğu 1981 yılında 11 meslek gurubunda 350 civarında üyesi bulunan Balıkesir Sanayi Odası bugün 19 ilçede 17 meslek gurubunda ki 844 üyesine hizmet vermektedir.

Odamızın üst karar organı meclistir. Odamızdaki 17 farklı Meslek gurubunun her birinden 2  üyenin 4 yıllık bir dönem için seçilmesiyle 34 üyeden oluşmaktadır. Meclis, Odanın denetim ve karar organıdır. Meclis Başkanı ile temsil edilmektedir. Ayrıca başkanlık divanında bir başkan vekili ile bir katip üyesi bulunmaktadır.

Odanın yürütme organı Yönetim Kurulu'dur. Bu kurulda, 4 yıllığına Meclis üyeleri arasından seçilmiş 1 Başkan ve 8 üye bulunmaktadır. Yönetim kurulumuzda 2 başkan yardımcısı ile 1 sayman üye bulunmaktadır.

Hem Meclis, hem de Yönetim Kurulu, Odanın verimli hizmet verebilmesini sağlamak için geçici veya sürekli, ihtisas komiteleri veya çalışma grupları olarak komisyonlar kurmaktadır.

Odamız organlarınca üyelere sunulan hizmetler merkezde ve Ayvalık irtibat büromuzda bulunan personel tarafından yerine getirilmektedir.

Odamız, diğer meslek odaları, birlikleri ve dernekleriyle yakin ilişki içindedir. Odamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin seçimlerine katılır ve Birlik tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetler için işbirliğinde bulunur.

Vizyon

Odamıza gelen üyelerimize en iyi hizmeti sunmak, hizmeti verdikten sonra üyenin memnun kalmasını sağlamak her zaman gelişimin ve değişimin öncüsü çağdaş bir oda olmaktır.

Misyon

Üyelerinin ve Türk Sanayisinin 5174 sayılı kanun öncülüğünde, kurumsal bir yapı içerisinde mevcut veya gelecekteki ihtiyaçların hizmet ilkelerinden ödün vermeden kurumsal bir yapı içerisinde mevcut veya gelecekteki ihtiyaçlarını hizmet ilkelerinden ödün vermeden bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla karşılayıp İlimizde ve buna bağlı olarak ülkemiz ekonomisin ve sanayimizin ulusal rekabet gücünün artmasına ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Kalite ve Hizmet Politikamız

Balıkesir Sanayi Odası, kanun ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye taleplerini ve beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamayı amaçlar.

Öncelikle topluma ve üyelerimize yönelik verdiğimiz hizmetlerde, ekonomik ve sosyal ilişkilerden doğacak muhtemel problemleri düzeltmek, üyelerimizin menfaatlerini gözetmek, sınaî-ticari potansiyelini arttırmak amacıyla daha etkin ve hızlı çalışmaktır.

Üyelerinin memnuniyetini ön planda tutan Balıkesir Sanayi Odamız, üyelerinden gelen yeni istek ve dilekleri de dikkate alarak, günün ekonomik, sosyal koşullarına uygun ekipmanı bulundurarak sistemi ön plana çıkarmak, personelinin toplam kalite bilincini geliştirerek, aksaklıkları düzeltmek ve doğan taleplerle ilgili üyelerimize ve personelimize yönelik eğitimler düzenleyerek, sürekli gelişimini sağlamaktır.