"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

G-STIC Konferansı

G-STIC (Global Science, Technology and Innovation Conference) Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferansı serisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yeni ,son teknoloji çözümler üzerine yoğunlaşan bir küresel konferans serisidir. G-STIC serisine, VITO (Belçika’nın önde gelen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma ve teknoloji organizasyonu) ve uluslararası ortakları ACTS (Afrika Teknoloji Araştırmaları Merkezi), AIT (Asya Teknoloji Enstitüsü), IITD (Hindistan Teknoloji Enstitüsü Delhi) ve Teri (Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü)tarafından ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Bu yeni konferans serisinin ilki, 23 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecektir.  G-STIC’nin amacı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan uygulanabilir, kabul edilebilir ve ekonomik olan entegre teknolojik çözümlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını hızlandırmaktır.Ancak G-STIC, bir konferans serisi olmaktan öte, Paris Anlaşması ve 2030 Gündem Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanması için gerekli olan teknolojik geçişleri desteklemek için bilgi tabanları ve küresel uzman ağları kurmayı amaçlamaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

DUYURU