"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Geçmiş Dönem Meclis Başkanlarımız

Özdemir HANGÜL
11.11.1981 – 28.05.1982
Ahmet ESER
11.06.1982 – 12.03.1992
Kaya BULUT
13.03.1992 – 29.11.1995
Yücel AYTAÇ
30.11.1995 – 18.01.2009
A.Rona YIRCALI
23.01.2009 – 02.05.2013