"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Disiplin Kurulu

01.06.2004 sayılı. 25479 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanununun 22. Maddesinde;
“Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:
a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek,
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek” şeklinde belirlenmiştir.

2013 – 2016 Dönemi Üyeleri

Lider KEBAPÇIOĞLU
Başkan
Mehmet Ali AKÇA
Üye
Ediz ÖZTÜRK
Üye
Mustafa ÇETİN
Üye
Musa Vedat EVİRGEN
Üye
Sami ATİK
Üye