"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

TOBB’dan alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı tarafından ABD Kongresi yetkisinde olan ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine (GTS) ilişkin yasanın 31 Aralık 2017 tarihinde sona ermesi nedeniyle konu hakkında yeniden yasal düzenleme yapılması gerektiği belirtilmiştir. GTS yetkisinin bahsi geçen Kongre tarafından geriye dönük olarak çıkartıldığı ve GTS kapsamında tanınan tavizlerin geçmişe teşmil ettiği açıklanmış olup, GTS’nin uygulanmadığı dönemde ödenmek zorunda kalınan gümrük vergilerinin iade edilebildiği kaydedilmiştir. Bu imkândan faydalanabilmek amacıyla, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra GTS Rejimi yürürlükteymiş gibi hareket edilip GTS kapsamında yer alan ürünlerin sevkiyatlarında ilgili ithalatçılar tarafından ABD gümrüklerine sunulan ürünün teslim evraklarında (CBP Form 7501) “A” işaretinin eklenmeye devam edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Devamını Oku

Posidonia 2018 Fuarı hk.

İstanbul İhracatçılar Birliği’den alınan yazıda, Atina/Yunanistan’da 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan POSIDONIA 2018 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği’nce 3. Kez organize edilmesi bildirilmiştir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 31 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin aşağıdaki bağlantıda yer alan ön başvuru formunu doldurarak Genel Sekreterliğin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmiştir.

Bilgi için irtibat:

Selin Özsoy

Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi

Tel: 0212 454 09 99

Faks: 0212 454 05 01 – 02

POSIDONIA 2018 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

Devamını Oku

Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Tespit Analizi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’den Odamıza gönderilen yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD6lQHs170kdd31gAeugcOk0uJHUm_i-n8IU2jAhSxx232Jw/viewform adresinde yer alan elektronik anket formunun ilgili firmalar tarafından doldurulması talep edilmektedir.

Devamını Oku

Kuzey Irak İnşaat Malzemelerinde Uygunluk Belgesi

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan 29.12.2017 tarih ve 20350 sayılı yazıda, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından yeniden başlatılan sevk öncesi inceleme uygulaması kapsamında İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü’nden alınan yazıya atfen 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren inşaat malzemesi ihracatında IKBY tarafından yetkilendirilen Intertek Test Hizmetleri A.Ş.’den alınacak “Uygunluk Belgeleri”nin aranacağı, sözkonusu belgeler temin edilmeksizin gümrüğe ulaşan sevkiyatın mahrece iade edileceği belirtilmektedir.

Saygılarımızla,

Devamını Oku

Çin Yeni Vize Uygulaması

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından iletilen yazıda, 15 Şubat 2016 tarihinden bu yana iş adamlarımızın ticari vize başvurularında Çin’den davet eden firmaların davet mektupları kabul edilmediği; bu çerçevede yetkilendirilmiş Çin’in resmi devlet kuruluşlarının verdikleri davet mektubunun ıslak imzalı aslının kabul edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Çin’in Ankara Büyükelçiliği başta olmak üzere Çinli yetkililer ile gerçekleştirilen üst düzey temaslarda vize uygulamalarına ilişkin hususların ısrarlı bir şekilde gündeme getirildiği; Çinli yetkililer tarafından, Türk firmalarına ticari vizeye ilişkin çeşitli kolaylıklar sağlanması yönünde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği web sitesinde yer alan 25 Aralık 2017 tarihli duyuruya göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye’den Çin’e yönelik yapılacak vize başvuru işlemlerinde online sisteme geçildiği, e-vize uygulamasının başlatıldığı ve M kodlu ticari vize başvurularında istisnai bir uygulamaya gidildiği belirtilmektedir.  

Çin’e yönelik iş amaçlı seyahatleri kapsayan ve işadamlarımızı ilgilendiren M tipi vize temin sürecinde önemli değişiklikler yapılmış olup Çin tarafınca yayımlanan İngilizce metnin bir örneği ekte sunulmaktadır. Buna göre, M kodlu ticari vize temini için özetle, Çin’in Ankara Büyükelçiliği tarafından tanındığı belirtilen meslek örgütleri ve kuruluşlara üyelikleri ile firmalarda çalıştıklarını ispatlayan kişilerden ilave onaylı bir davet mektubu talep edilmeyecek; bunun yerine üyeliklerini ispat etmelerine ilaveten sadece Çin’de bulunan bir firmadan temin edilecek davet mektubu yeterli olacaktır.   

Bilgilerinize sunarız,

Çin M Tipi Ticari Vize İçin Gerekli Evraklar – İngilizce

Çin M Tipi Ticari Vize için gerekli evraklar – Türkçe

Devamını Oku