"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Oda Kimlik Kartı

bso kart baski Oda üyesi gerçek kişi firma sahipleri ile tüzel kişiliğe sahip firmaların kurucu ortakları ile, yönetim kurulu üyelerine Balıkesir Sanayi Odası üye kimlik kartı düzenlenmektedir. Oda üye kimlik kartına münacatta bulunan kişinin başvurusunu bir dilekçe, kimlik fotokopisi ve vesikalık bir fotoğraf ile yapması gerekmektedir. Bu hizmet karşılığında oda tarafından bir ücret tahsil edilir.
Kimlik Belgesi Bilgi Formu
Adı:
Soyadı:
Ticaret Sicil No:
Oda Sicil No:
Ticaret Unvanı:
Firmadaki Görevi:
Firma Adresi:
T.C. Kimlik No:
Kan Grubu:
NOT: Sanayici Kimlik Kartı, Oda üyesi ferdi firmaların sahipleri ile tüzel kişiliğe haiz firmaların kurucu ortakları ve Yönetim Kurulu üyeleri adına düzenlenebilmektedir. Lütfen bu form ile birlikte imza sirküleri ve 1 fotoğrafı da Odamıza teslim ediniz.