"Gelişen Sanayi, Gelişen Balıkesir"
Odamızla buradan irtibata geçebilirsiniz.

İletişim Formu

Duyurular

Kasım 20, 2014 - Kosova Ticaret ve Yatırım Heyeti ile Toplantı Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTT ... +++ Kasım 18, 2014 - DTÖ Kamu Alımları Anlaşması TOBB’nin 14.11.2014 tarihli v ... +++ Kasım 14, 2014 - KARADAĞ –TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER Ekonomi Bakanlığı’nın bir yaz ... +++ Kasım 13, 2014 - Bangladeş/ Mongla Ekonomik Bölgesi İhale İlanı T.C. Dışişleri Bakanlığı İki ... +++ Kasım 13, 2014 - Hannover 2015 Sanayi Fuarı Sayın Üyemiz,  İstanbul Ticaret ... +++ Kasım 13, 2014 - Kosova İş Heyeti Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatç ... +++ Kasım 13, 2014 - Sevesso Bildirimleri hk. T.C. Çevre ve Şehircilik İl Mü ... +++ Kasım 13, 2014 - Kırsal Kalkınmaya Hibe Desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka ... +++ Kasım 13, 2014 - Uluslararası Akdeniz Enerji Konferansı İstanbul Ticaret Odası’ndan ... +++ Kasım 12, 2014 - Prodexpo Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı 9-13 Şubat 2015 tarihleri arasın ... +++
×

Sayın Üyemiz

Yerli malı tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğin 6 ncı maddesine göre; “Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecek; 7 nci maddesine göre de tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından bakanlığın görüşü alınarak belirlenecektir.” şeklinde ifade edilmiştir.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ nca nihai hale getirilen uygulama esasları ve ekleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilmiş ve TOBB yönetim kurulunun onayıyla 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Yerli malı tebliği ve uygulama esaslarına göre yerli malı belgesinin TOBB tarafından hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup isteklilere verilmesi zorunludur. (Yerli malı belgesinin düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları)Belgenin düzenlenmesi için yerli katkı oranının hesaplanması, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından yerli katkı oranı hesabının mali yönden incelenmesini yapılarak resmi kayıtlara uygunluğunun onaylaması gerekmektedir.Yürürlüğe giren tebliğ ile başvuru evraklarının hazırlanması zaman alacağından, mağduriyet yaşanmaması adına yerli malı belgesi müracaatında bulunacak üyelerimizin ekte sunulan belge ve dokümanları eksiksiz hazırlamasını ve ihale tarihinden en az 10 iş günü önce başvurmasını rica ederiz. Detaylı bilgi ve dokümanlar için tıklayınız…

Web Design BangladeshPremium WordPress ThemesWeb Development