"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

23180-18

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Delegelerimiz TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu Ziyaret Etti

23180-18
Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Ali Eğinlioğlu, ve TOBB Delegelerimiz Ali Bilcanlı ve Ergin Birgül, beraberlerindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında ziyaret etti.​

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, “Burası sizin kendi yeriniz. Allah önümüzdeki dört yıl herkese ağız tadıyla seçildiği bölgeye hizmet etmeyi nasip etsin. Sizler kendi şehrinizin ekonomi liderisiniz. Ben Türkiye’de 365 oda / borsayı gezen ilk TOBB Başkanıyım. Biz hizmeti herkese eşit yapmak zorundayız. Mezhebi, dini, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm üyelerimize hizmet etmek zorundayız. Hepimizin farklılıkları var ama farklılıklarımızı dışarıda bırakmalıyız” dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu açıklamasında, “Çok demokratik ve Sanayi Odalarına yakışan güzel bir seçim atlattık. Sayın Başkanın daveti üzerine buradayız. Burada olmaktan mutluyuz. Umarım bundan sonraki çalışmalarımıza da birlikte beraber olarak, bu çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

23180-19 23180-20 23180-21

Devamını Oku

haber20188

Balıkesir Sanayi Odamız Seçimlerini Tamamladı

haber20188

13/04/2018 tarihinde yargı gözetiminde gerçekleşen Balıkesir Sanayi Odamız Organ Seçimleri ile oluşan Meslek Komite, Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz görevine başladı.Yeni yapılan seçimle Sanayi Odası Başkanlığını Hasan Ali Eğinlioğlu devraldı.Meclis Başkanlığı makamına ise  Erhan Ortaköylü, Meclis Başkan Yardımcılığına Ergin Birgül, Meclis Katip Üyeliğine ise Özgür Sönmez seçildi.

24 Nisan tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısı ile;
  • Hasan Ali Eğinlioğlu – Yönetim Kurulu Başkanı
  • Nazmi Yarış – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Ali Bilcanlı – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
  • Mehmet Niyazi Eğinlioğlu-Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
  • Emre İnce – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Uğur Kula – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Sinan Yırcalı – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Mustafa Madak – Yönetim Kurulu Üyesi
  • Onur Özkul – Yönetim Kurulu Üyesi
görev dağılımları gerçekleşmiştir.    

Devamını Oku

Havala Sistemiyle Gerçekleştirilen Kayıt Dışı Nakit Transferleri

İlgi: TOBB’nin 26.03.2018 tarih ve 5075 sayılı yazısı İlgide kayıtlı yazıda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 3’iincü ve 4’üncü maddesine atıfta bulunularak yolcu beraberi yapılan 25.000 TL ve 10.000 Avro veya eşitini aşan nakit çıkışlarının anılan Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yapıldığı, bu hüküm gereği gümrük idarelerine nakit beyan formu ile beyanda bulunulması gerektiğinin ifade edildiği belirtilmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 6’ncı maddesine ye verilerek “Bu Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler Merkez Bankası, bankalar ve Bakanlıkça uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılır.” hükmünün bulunduğu, ayrıca; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 4’üncü maddesinin (e) bendine göre ilgili Bakanlığın yurt dışına döviz transferi yapabilecek diğer kuruluşları belirlemeye yetkili olduğunun vurgulandığı belirtilmiştir. Bu çerçevede; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğ veya makam onayı ile yurt dışına döviz transferi ya da dövize ilişkin işlem yapmak üzere yukarıda bahsedilen konuda herhangi bir kuruluşa yetki verilmediğinin belirtildiği kaydedilmiştir. Söz konusu yazının devamında, kambiyo mevzuat’ çerçevesinde yürütülen incelemeler kapsamında, bazı kuruluşların gerçekleştirdikleri 25.000 TL’yi aşan Türk parası ya da 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında Nakit Beyan Formu ile beyanda bulunmadıklarının ya da yurt çıkışı döviz transferlerinde “HAVALA” sistemini kullandıklarının tespit edildiğinin dile getirildiği belirtilmiştir. Yurt dışında bulunan bir kuruluş veya kişiye para göndermek amacıyla, cari hizmet sa ayıcı adı altında faaliyet gösteren kişi ile kuruluşların makbuz karşılığı belirli bir meblağın teslim edilmesi ve bu meblağın fiziki olarak Türkiye’den çıkarılmaksızın yine makbuz karşılığı ödeme yapılması şeklinde gerçekleştirilen ve “HAVALA” olarak adlandırılan bu sistemle yapılan dövize ilişkin işlemlerin bahse konu Karar’ın 4’üncü ve 6’ıncı maddeleri uyarınca mümkün olmadığı, söz konusu aykırılıkların  tespiti neticesinde kişilerin ağır idari para cezalarıyla muhatap olmalarının muhtemel olduğu belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku