"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

Prodexpo 2018 Fuarı Milli Katılım Ön Başvuru hk.

Sayın Üyemiz,

Moskova – RUSYA’da 05 – 09 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan PRODEXPO 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birliğince organize edilmesi planlanmaktadır.

Prodexpo fuarı bu sene 25. kez düzenlenecek olup söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar sergilenecektir.

2017 yılında 100.000 m2’lik sergi alanında, 58 farklı ülkeden 2.188 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 61.000 kişi ziyaret etmiştir. Bununla birlikte bahsi geçen fuar, Rusya ve Doğu Avrupa’nın da en büyük fuar organizasyonudur. Bu sebeple Rusya gıda sanayisini yönlendirme kabiliyetine sahiptir.

Birçok ülkede sayısız milli katılım organizasyonu düzenleyen Genel Sekreterlik, fuara bu yıl da milli katılım düzenlemek üzere çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sağlıklı olarak yürütülebilmek amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 06 Ekim 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formlarını Genel Sekreterliğin 0 212 454 05 01 – 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususunu bilgilerine sunulur.

Bilgi için irtibat: Hububat Koordinasyon Şubesi Ayşe EKİNCİ Tel: 0212 454 06 89 Faks: 0212 454 05 01 – 02

EK: PRODEXPO 2018 Fuarı ön başvuru formu (1 Sayfa)

Devamını Oku

Tehlikeli Madde Denetimleri Hk.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konular hakkında açıklamalar yapmıştır.

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı  (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin fesh edilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24/13/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Kara yolu ile taşınması hakkında Yönetmelik 27.maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000- Tl idari para cezası uygulanması gerekmektedir.Ayrıca TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28.maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırım uygulanması hükmü yürürlüktedir.(Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)

-TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28. Maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendi uyarınca para cezası uygulanmaktadır.

-Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner  ve tank konteynerlere  yüklenen   yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret,etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde ; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcı hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5.maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000-TL , taşıyıcıya 500.-TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500.-Tl idari para cezası uygulanmaktadır.

Devamını Oku

KOBİGEL Proje Teklif Çağrısı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 65. Hükümet Programı, Onuncu Kalkınma Planı, KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde belirtilen eylem ve politikalar dikkate alınarak, imalat sanayi sektörüne yönelik “Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması” başlığında Proje Teklif Çağrısına çıkılmıştır.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Proje Teklif Çağrısı duyurusu KOSGEB kurumsal internet sayfasında yayınlanmıştır. Başvuru tarihleri 11 Eylül – 20 Ekim 2017 olarak belirlenmiştir. İşletmeler Proje Başvuru Formu’nu doldurarak 20 Ekim 2017 tarihi saat 23.59’a kadar sistem üzerinden onaylayabilecektir.

Proje çerçevesinde imalat sektörü KOBİ’lerine verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. Üst limitler aşılmamak kaydıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek.

Çağrıya üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projelerinin kabul edileceğini belirtti.

Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ’lerin tümü, 11 Eylül-20 Ekim’de başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek.

KOBİ’lerin destekten azami ölçüde yararlanabilmeleri için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri detaylıca kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri gerekmekte olup proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderleri desteklenebilecek.

Başvuru kılavuzu ve proje formatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Devamını Oku

Paydaş Analiz Anketi

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü uhdesinde kurulan Bilim, Teknoloji ve Sanayi Dairesi, ülke kalkınma hedefleri doğrultusunda küresel teknolojik gelişimleri takip ederek gelişen bu alanlara yönelik nitelikli iş gücünün hazırlanması için stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. Görev alanları arasında; bilim, teknoloji ve sanayi politikaları doğrultusunda ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını belirlemek ve yetiştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde programlar geliştirmek ve uygulamasını koordine etmek yer almaktadır.

Belirtilen bu görevler kapsamında 2017 yılı sonuna kadar nitelikli işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacı karşılayacak adımların atılacağı bir yol haritası oluşturulması amacı ile “Türkiye’de İhtiyaç Duyulan İşgücü Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Anket” çalışması hazırlanmıştır. Söz konusu anket çalışmasına siz Değerli Sanayicilerimizin 15 Eylül 2017 tahine kadar gerekli katılımları yapmaları hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.

Ankete ulaşabileceğiniz link aşağıdadır.

http://anket.sanayi.gov.tr/index.php/258358?lang=

Devamını Oku

G-STIC Konferansı

G-STIC (Global Science, Technology and Innovation Conference) Küresel Bilim, Teknoloji ve Yenilik Konferansı serisi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için yeni ,son teknoloji çözümler üzerine yoğunlaşan bir küresel konferans serisidir. G-STIC serisine, VITO (Belçika’nın önde gelen bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir araştırma ve teknoloji organizasyonu) ve uluslararası ortakları ACTS (Afrika Teknoloji Araştırmaları Merkezi), AIT (Asya Teknoloji Enstitüsü), IITD (Hindistan Teknoloji Enstitüsü Delhi) ve Teri (Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü)tarafından ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Bu yeni konferans serisinin ilki, 23 – 25 Ekim 2017 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecektir.  G-STIC’nin amacı, hem ekonomik hem de sosyal açıdan uygulanabilir, kabul edilebilir ve ekonomik olan entegre teknolojik çözümlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını hızlandırmaktır.Ancak G-STIC, bir konferans serisi olmaktan öte, Paris Anlaşması ve 2030 Gündem Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanması için gerekli olan teknolojik geçişleri desteklemek için bilgi tabanları ve küresel uzman ağları kurmayı amaçlamaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

DUYURU

Devamını Oku