"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

Katar’a hayvansal ürün ve kümes hayvanı ürünleri ihracatı

Sayın Üyemiz,

Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden TOBB’dan alınan 18.04.2017 tarih ve 6457 sayılı yazıda, 1 Mart 2017 tarihinden itibaren Katar’a hayvansal ürün ve kümes hayvanı ihracatı yapan firmaların ekte bir örneği sunulan “İthalat İzin Belgesi”ni ibraz etmelerinin gerektiği, bu belgenin Katar ve Belediye ve Çevre Bakanlığı tarafından ısıl işlem görmemiş hayvansal ürünlerin ithalatı için düzenlendiği ve amacının Katar’ın ithal ettiği ürünlerin salgın hastalık taşımadığına ilişkin tespitin önceden yapılması olduğu bildirilmektedir.

Sözkonusu duyuru metni ektedir.

Saygılarımızla

İzmir Ticaret Odası

EK İÇİN TIKLAYINIZ

Devamını Oku

Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 11.02.2016 tarih ve 0412/3108 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan aldıkları bir yazıya atfen, Mısır İhracat ve İthalat İdaresi bünyesinde oluşturulan kayıt sistemi hakkındaki güncel bilgiler paylaşılmıştır. Yazıda, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkında son olarak 16.01.2016 tarihli 2016/43 sayılı kararını yayımladığı ve bu karar çerçevesinde söz konusu uygulamanın 16.03.2016 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Ayrıca, uygulama kapsamına giren ürünlere ait GTIP listelerinin de söz konusu kararın ekinde yer aldığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın söz konusu uygulamayı yakından takip ettiği, karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırabilmesini teminen çalışmaların sürdürüldüğü, ihracatçılarımızın da yaşadıkları sorunları Bakanlığa iletmelerinin uygulamanın izlenmesi ve bilgi paylaşımının eksiksiz olması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, konunun bir tür pazara giriş engeli olması nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunları, Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubuna ait olan pge@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletmelerinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Uygulama hakkında açıklayıcı bilgiler içeren Bakanlık yazısı (Ek-1) ve bahsi geçen uygulama ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan 07.02.2016 tarihli bilgi notu (Ek-2) ekte sunulmaktadır. Ek:1 Ekonomi Bakanlığından alınan yazı Ek:2 T.C. Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan yazı

Devamını Oku

Güney Afrika Johannesburg İş İnsanları Heyeti hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 13-15 Haziran 2017 tarihleri arasında G. Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik iş insanları heyeti düzenlenecek olup Johannesburg şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize Petrol ve Petrokimya Ürünleri, Makine ve Aksamları, Tarım Makineleri, Paketleme ve Kesme Makineleri, Madencilik Makineleri, Matbaacılık Makineleri, Otomotiv ve Yan Sanayi Ürünleri, Elektrik Motorları, Jeneratör ve Diğer Güç Sistemleri, İnşaat Malzemeleri ve Makinaları, Tıbbi Cihazlar, Tıbbi İlaçlar, Telefon Cihazları ve Ekipmanları, Gıda Ürünleri ve Ev Tekstili sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Enerji ile Madencilik sektörlerinde Güney Afrika’ya yatırım yapmayı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir. Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak söz konusu heyetimize katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/HZZRlf adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 23 Mayıs 2017 Salı günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.100.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir. (Türk vatandaşları G. Afrika Cumhuriyeti’ne yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.) Nitelikli bir heyet programının gerçekleşmesi ve beklentilerin karşılanması adına eksiksiz doldurulan başvuru formları ile yapılacak ödemelerin, son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesi büyük önem arz etmektedir.   Ayrıntılı Bilgi: Şükrü SİYASAL: 0212 454 04 74 – sukrusiyasal@tim.org.tr Akif KORKMAZ: 0212 454 03 85 – akifkorkmaz@tim.org.tr

Devamını Oku

Tır Karnesi İşlemlerinde Zorunlu Ön Beyan Hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 11.02.2017 tarih ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri)(Seri No.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri)(Seri No.6) kapsamında 25 Nisan 2017 itibariyle Türkiye Gümrük bölgesine giriş yapan ve transit geçiş yapacak olan TIR Karnesi kapsamında yapılacak olan taşımalarda girişi gümrük idaresine varıştan önce elektronik ortamda ön beyan gönderilmesi zorunluluğu getirileceği bildirilmektedir. İlaveten, beyanın giriş gümrük  idaresine varıştan sonra verilmesi durumunda taşıyıcı firma ve taşınan eşyanın risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilmeye tabi tutulacağı vurgulanmaktadır.

Aynı yazının devamında, söz konusu ön beyan zorunluluğu kapsamında, Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan TIRCUS uygulaması ve IRU TIR EPD uygulaması aracılığı ile yapılacak elektronik ön beyanlar ile karşılanacağı bilgisi verilmektedir. Ayrıca, https://uygulama.gib.gov.tr/TIRCUS internet adresinden ulaşılabilecek olan TIRCUS uygulaması ile ilgili kullanım kılavuzları aynı adresten temin edilecektir. TIRCUS uygulamasının gönüllülük esasına göre 06.04.2017 tarihinden itibaren pilot uygulamasına başlanmış olup bu tarih itibariyle de ön beyan gönderilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

  • 25 Nisan 2017 itibari ile ülkemiz gümrük sahasına girişi yapan ve transit geçecek olan taşıtlar için elektronik ön beyan zorunluluğunun başlayacağı,
  • IRU TIR EPD sistemi aracılığı ile gönderilecek olan beyanların bu zorunluluğu karşılayacağı,
  • Henüz IRU TIR EPD sistemine kayıt olmamış Karne Hamillerinin başvuru yapması gerektiği
  • Dileyen firmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen TIRCUS uygulaması ile de işlem yapabileceği

hususlarını önemle bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Cezayir’ de İthalat Kotası Uygulamasının Genişletilmesi

Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Cezayir Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atfen, adı geçen ülkede 2015 yılında ilk defa dış ticaret açığı verildiği, bu nedenle 2016 yılında otomobil, inşaat demiri ve çimento ithalatında kota uygulamasının başlatıldığına değinilerek, Cezayir Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklamaya istinaden 2017 yılında da aşağıda kayıtlı 21 sanayi ve tarım ürününün ithalatı ile ilgili olarak ithalatçı firmalar için lisans alınması koşulunun ilan edildiği bildirilmiştir.

Sanayi Ürünleri

1-   İnsan taşımaya mahsus taşıtlar

2-   Montaj sanayisinde kullanılacak ürünler

3-   Traktörler ve özel amaçlı motorlu taşıtlar

4-   Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

5-   Diğer demir veya alaşımsız çelikten çubuklar

6-   Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin

7-   Diğer demir veya alaşımsız çelikten filmaşin

8-   Biçilmiş, yontulmuş veya yaprak halinde ağaçlar kontrplaklar, levhalar

9-   Cilasız ve sırsız seramikten döşeme veya kaplama karoları, cilalı veya sırlı seramikten döşeme veya kaplama karoları

Et ve tarımsal ürünler ile işlenmiş tarım ürünleri

1-   Büyükbaş hayvan etleri

2-   Peynirler

3-   Taze limon

4-   Elma

5-   Muz

6-   Arpa

7-   Sarımsak

8-   Mısır

9-   Soya küspesi

10- Konsantre vitaminli yemler

11- Poli-fosfat

12- Salçalar

Devamını Oku