"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

İsrail Ticaret Heyeti hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 17.03.2017 tarih ve 809 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ile 15-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında İsrail‘e yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmekte olup, Tel Aviv şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu’nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve bölgeye yönelik yeni iş fırsatlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Gıda, Çelik, Otomotiv ve Yedek Parçaları, Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri, Tekstil ve Hazır Giyim, Elektrik ve Elektronik, Ağaç ve Orman Ürünleri, İnşaat Malzemeleri, İklimlendirme, Kozmetik, Mücevher, Giyim (Konfeksiyon), Seramik, Cam ve Porselen Eşya sektörleri ile ilgili uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/PZRkgc adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 12 Nisan 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 1.600.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ayrıntılı Bilgi:

Abdullah KESKİN

Tel: 0212 454 04 87

E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

Devamını Oku

Küba&Venezuela Ticaret Heyeti

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, ülkemiz ekonomisine ve ihracatına katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda gerçekleştirilen yurtdışı ticari heyetler ve uluslararası platformdaki etkinlikler giderek yoğunlaşmaktadır.

Ülkemizin Latin Amerika Pazarı’na açılma politikası çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Meksika&Kolombiya Ticaret Heyeti (7-11 Mart 2016), Panama&Guatemala Ticaret Heyeti (17-22 Temmuz 2016) ile son olarak gerçekleştirdiğimiz Kolombiya Ticaret Heyeti’nin  (30 Ekim-4 Kasım 2016)  devamı niteliği taşıyan Küba&Venezuela Ticaret Heyeti; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonunda 23-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Küba’nın başkenti Havana ile Venezuela’nın başkenti Karakas’a  gerçekleştirilecektir.

İhracatçılarımıza yönelik Küba ve Venezuela’da yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın arttırılması için düzenlenecek söz konusu heyete özellikle; Ulaştırma, Otomotiv, Enerji, Sağlık/Biyoteknoloji, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Elektrik&Elektronik, Beyaz Eşya, Mobilya, Tekstil, Tarım ve Tekstil Makineleri, Kozmetik, Kimya, Plastik Sanayi, Kağıt, Gıda, Dizi&Film ve İletişim sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve/veya ihraç eden ya da ilgili sektörlerde yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Dolayısıyla, bahse konu heyette yer almak isteyen katılımcılarımızın https://goo.gl/PrczIa adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,  en geç 7 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama ve organizasyon giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 2.700.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinizi rica olunur.

EK:

Heyet Taslak Programı (2 Sayfa)

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İncekara : 0 212 454 0797 – volkanincekara@tim.org.tr

Devamını Oku

İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT İMKANI

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 23.03.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ekonomi Bakanlığı, 15 gün içinde firmaları belirleyerek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birliklerine bildirecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; son üç yıllık ihracatı ortalama;

1 milyon ile 10 milyon dolar arası firmalardan 1 yetkili,

10 -25 milyon dolar arası firmalardan 2 yetkili

25-50 milyon dolar arası firmalardan 3 yetkili

50-100 milyon dolar arası firmalardan 4 yetkili

100 milyon dolar ve üzeri firmalardan 5 yetkili

yeşil pasaport müracaatında bulunabilecek. Belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması kaydıyla, yeşil pasaport 2 yıl süreyle verilirken, eş ve çocukları bu haktan yararlanamayacak.

İlgili maddede belirtilen tutarda mal ihracatı yapan firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek ve her yılın 15 Şubat tarihine kadar Bakanlığın bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

Serbest bölgelerin yurt dışına satışları, söz konusu ihracat tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak, ancak yurt içinden serbest bölgeye getirilerek üretim ve işleme faaliyetine tabi tutulmadan yurt dışına yapılan satışlar bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanlarına hususi damgalı pasaport verilebilecek. Firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecek.

Hususi damgalı pasaport müracaatı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca müştereken belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak. İhracatçı birlikleri, müracaat sahibinin firma yetkilisi olduğuna ve talep formunu imzalayan firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin anılan yetkiyi haiz olduklarına dair ibraz edilen belgeleri inceleyecek. İmzalanan talep formu, bölge müdürlüğünün imzasına sunulacak.

Talep formunda eksik, yanlış ve/veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek hukuki sorumluluk, talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişiler ve ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı veya onun yetkilendireceği başkan yardımcısına ait olacak.

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması ya da pasaportun geçerlilik süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 15 gün içinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlü olacak.

İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkilileriyle bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 10 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmeyecek.

Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek mal ihracatçısı firmalar, bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde belirlenecek bölge müdürlükleri ile ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine bildirilecek.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170220.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170220.htm

Devamını Oku

1. Tigrai Uluslararası İmalat Sanayii Fuarı

Sayın Üyemiz,

Etiyopya Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıda, 26-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında Mekelle, Tigray, Etiyopya’da 1. Tigray Uluslararası İmalat Sanayi Fuarı’nın yapılacağı bildirilmektedir.

3 Mayıs 2017 tarihine kadar kayıt yaptırılabilecek olan fuara ilişkin detaylı bilgiye https://manufacturingtigrayexpo.com/ adresinden ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Kayıt için:

https://manufacturingtigrayexpo.com/register/

E-posta: tigraiinternationaltf@gmail.com

Devamını Oku

Devlet Destekleri Eğitimi

Balıkesir’deki yatırımcılar ve Balıkesir’e yatırım yapmak isteyenler için konularının uzmanları tarafından Devlet Destekleri Eğitimi düzenlenecektir. 4 Nisan 2017 tarihinde GMKA Balıkesir Hizmet Binasında düzenlenecek olan eğitimin programı aşağıda yer almaktadır. Katılım için aşağıdaki bağlantıdan kayıt olunması gerekmektedir. Program Balıkesir’den sonra Çanakkale’de de gerçekleştirilecektir.
Eğitim Programı
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 Açılış konuşmaları
10:00 – 10:30 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
10:30 – 11:00 TÜBİTAK
11:00 – 11:15 Ara
11:15 – 11:45 KOSGEB
11:45 – 12:00 Kredi Garanti Fonu
12:00 – 12:30 Soru-cevap bölümü
12:30 – 13:30 Öğle arası
13:30 – 14:00 İŞKUR
14:00 – 14:30 Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri
14:30 – 14:45 Ara
14:45 – 15:15 TKDK
15:15 – 15:45 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destekleri
15:45 – 16:00 Ara
16:00 – 16:30 Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri
16:30 – 17:00 Soru-cevap bölümü
17:00 – 17:15 Eğitim değerlendirme – Teşekkür – Kapanış
Katılım formu için….

Devamını Oku