"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

Askıya Alma Rejimi Hk.

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 18.11.2016 tarihli ve 0412/22150 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı’ndan e-posta aracılığıyla alınan yazıda 01/07/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını TOBB’ye göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 09/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Müge DAĞLI DURUKAN      Uzman              T: 0 312 204 99 79   E: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ         Uzman              T: 0 312 204 95 76   E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA                Uzman Yrd.         T: 0 312 204 95 76   E:mbayata@ekonomi.gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ   Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 79   E:atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Halil İbrahim KARATAŞ     Uzman Yrd.      T:0 312 204 99 55    E: karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT                  Uzman Yrd.      T: 0 312 204 95 93    E: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan YÜKSEL       Uzman Yrd.      T:0 312 204 95 94     E:yukselof@ekonomi.gov.tr

Bilgilerinize sunarız.

Yazının Ekleri İçin TIKLAYINIZ…

Devamını Oku

Uygulamalı Hedef Pazar Seçimi Eğitimi

Dış ticarette hedef pazar ve hedef ülke belirlerken kullanılan en önemli araçlardan biri, ülkelerin ticaret verilerini, detaylı ihracat ve ithalat bilgilerini içeren ITC Trade Map veritabanıdır. Ücretsiz olan bu uygulama tüm dünyada firmalara pazar seçimi ve mevcut pazarların analizleri hakkında detaylı bilgi sağlamakta, çeşitli pazarlarda rekabet koşullarını çok çeşitli parametrelerle sorgulama imkanı sağlamaktadır.

30 Kasım 2016 Çarşamba günü Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında 1 günlük hedef pazar seçimi eğitimi planlanmış olup, katılım ücretsizdir ve katılımcılara Ajans onaylı sertifika sunulacaktır.

Kullanılan sistem orta düzey İngilizce bilgisi gerektirmektedir. Katılımcı sayısı salon kapasitesi olan 100 ile sınırlıdır ve yeterli katılımcı sayısına ulaşılınca başvuru süresi dolacaktır. Katılımcıların eğitime gelirken kişisel bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri ve öncesinde www.trademap.org adresinden üye kaydı açmaları eğitimin daha verimli geçmesi açısından faydalı olacaktır.

Başvuru için http://www.gmka.org.tr/haber/hedef_pazar_secimi_egitimi adresindeki formun doldurulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Devamını Oku

Türkiye – Ukrayna Tarımsal İş Forumu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 27-28 Kasım 2016 tarihlerinde, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik ve Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Sayın Taras Kutovyi’nin katılımları ile Türkiye-Ukrayna Tarım İş Forumu gerçekleştirilecektir.
Söz konusu ziyareti için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bir organizasyon şirketi ile anlaşılmış olup, uçuş ve konaklama bilgileri gibi organizasyonel bilgiler ile katılımcı ücreti hakkındaki bilgiler katılımcıların vermiş oldukları e-posta adreslerine iletilecektir.
Söz konusu ziyarete katılmak isteyenlerin 22 Kasım 2016 tarihine kadar kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr ; dispazar@tarim.gov.tr  ve tolgahan.bahtiyar@tarim.gov.tr e-posta adreslerine aşağıdaki tabloyu doldurarak iletmeleri gerekmektedir.
Üyelerimize duyurulur.
NOT! Katılımcı bilgilerinin aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde doldurulması önem  arz etmektedir.
Participant Title  (Katılımcı Unvanı) Name-Surname (Ad-Soyad)
Company Title  (Şirket İsmi)
Field of Operation  (Faaliyet Alanı)
Mobile Phone  (Cep Telefonu)
E-mail  (E-posta)
 
 
 
 
 

Devamını Oku

İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden Odamıza ulaşan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Gemi Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda 24-27 Aralık 2016tarihleri arasında, Tahran/İRAN’a yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti Programıorganize edileceği bildirilmiştir.

Söz konusu Sektörel ticaret Heyeti programının, İran pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmekte olup, Türk Gemi ve Yat sektörünün tanıtımı amacıyla düzenlenecek heyet kapsamında Türk ve İranlı İş adamları arasında ikili iş görüşmeleri ile muhatap kurum ve kuruluş ziyaretlerinin planlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu Ticaret Heyeti programı katılım payı; Tek kişi / 3.000 USD ($); aynı firmadan ikinci kişi / 2.000 USD ($) olup; katılım payına İstanbul – Tahran – İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama(oda+kahvaltı), alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, Tahran havaalanı – otel – havaalanı transferleri, tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariçtir. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak olan katılımcıların iç hat uçuşları ve yurtdışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

Adı geçen heyetin “2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği’ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirileceği ve katılımcıların ulaşım ve konaklama ile tanıtım harcamaları üzerinden %50’ye yakın devlet desteğinden faydalanabilecekleri belirtilmiştir.

Söz konusu heyete katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda detayları verilen Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği hesabına katılım ücreti yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan kesin kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak, en geç 21 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0212 454 05 01-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tre-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Bilgi için irtibat:

Büşra Gider – Gülden Polat Şağban

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği

Tel: 0212 454 05 30 – 454 05 47

E-mail: gemi@iib.org.tr

Banka Bilgileri:

Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Dolar Hesabı

VAKIFBANK Şirinevler Şubesi

IBAN No: TR79 0001 5001 5804 8012 7685 87

NOT: 1- İlgili dekontun ve formların soft olarak e-posta yolu ile ayrıca hardcopy olarak kargoyla gönderilmesi gerekmektedir.

2- Başvuru sonrasında katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmı iade edilmeyecektir.

İran Sektorel Ticaret Heyeti Program

İran Sektörel Ticaret Heyeti Başvuru Formu

Katılımcı Şirket Bilgi Formu

Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Devamını Oku

E-Dönüşüm Uygulamaları Bilgilendirme Semineri

Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı’ ndan Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz, Gelir İdaresi Müdürü Şahin Engin Uysal ve ePlatform Genel Müdürü Taylan Portakaldalı’ nın katılımlarıyla 16.11.2016 Çarşamba 14:00 da Balıkesir Sanayi Odası toplantı salonunda “e-Dönüşüm Uygulamaları Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirilecektir. e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-İrsaliye, KDV İade ve İhracat Faturaları ile ilgili güncel uygulama ve mevzuatlar, Bulut Bilişim teknolojileri ve yasal geçerli elektronik belgelerin uzun süre saklanması, güvenliğinin sağlanması ve kullanım yöntemleri hakkında bilgilendirme gerçekleştirilecek seminerimize teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Devamını Oku