"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

IPA Projesi Düzenleyici Etki Analizi Anket Çalışması

Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına Dair AB tüzüğü’ nün uygulanmasına ilişkin teknik yardım başlıklı IPA Projesi 2015 yılının kasım ayında resmi olarak başlamıştır.

Projenin genel amacı, kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar verme sürecini oluşturmayı sağlayarak; bazı tehlikeli kimyasalların , insan sağlığına ve çevreye verebilecekleri olası zararlardan korumaktır.

Projenin hedefi ise 649/2012/EC sayılı Tehlikeli Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin AB Tüzüğünün uyumlaştırılması ve uygulanması için gerekli kurumsal ve teknik kapasiteyi geliştirmektir.

Söz konusu proje kapsamında ilgili AB Tüzüğünün ülkemizde uygulanmasına yönelik olarak Düzenleyici Etki Analizi çalışması yürütülecektir.

bu çerçevede ekteki Anket Formunun doldurularak 19 Ağustos 2016 tarihine kadar elektronik ortamda oky@csgb.gov.tr e-posta adresine ve resmi yazı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ne gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz..

Devamını Oku

Dolandırıcılık Vakaları-Brezilya

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı’ndan alına  yazıda, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atfen, büyük Brezilyalı firmaların temsilcisiymiş gibi hareket eden bazı dolandırıcıların son zamanlarda emtia ithalatçısı firmalarımızla irtibata geçtiğinin gözlemlendiği ifade edilmiş olup, dolandırıcılık olaylarının önlenmesini teminen konu hakkında firmalarımızın bilgilendirilmesinin talep edildiği bildirilmektedir.

Anılan vakalarda dolandırıcıların özellikle “Linkedln” ve “Facebook” gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Brezilyalı emtia ihracatçısı firmaların yetkililerinin isimlerini temin ettikleri ifade edilmektedir. Ayrıca, bu isim ve unvanları kullanarak yine bu firmaların kurumsal elektronik postalarına benzer adreslerden hedef firmalarımıza e-postalar göndererek uygun fiyatla mal ihraç etmeyi teklif ettikleri, hatta gerçeğe yakın sahte faturalar düzenledikleri bildirilmektedir.

Bu itibarla, Sao Paulo Ticaret Ataşeliğimizin, en küçük şüphe halinde bile, firmalarımızın, Brezilyalı ihracatçı firmanın teyidi amacıyla Ataşeliğimizle temasa geçmesini önerdiği belirtilmektedir. Ataşeliğimizce, dolandırıcılık yakasına adı karıştırılan Brezilyalı firmanın, piyasadaki itibarını korumaya önem veren büyük bir firma olması halinde dolandırıcılık yapan firmalar aleyhinde adli makamlar nezdinde girişimde dahi bulunabildiği ifade edilmektedir.

Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku

MIDEST 2016

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından gönderilen yazıda, Fransa’nın Paris Şehri’nde 6-9 Aralık 2016 tarihinde düzenlenecek olan “Midest 2016 Yan Sanayi Fuarı” Türkiye Milli Katılım organizasyonunun İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, dövme, döküm, ısıl işlem, yapıştırıcılar, kazan yapımı, kompozit malzeme , elektrik/elektronik, yüzey işleme, son işleme endüstriyel bakım ve hizmetler, hammadde, yarı mamül ürünler, metal sanayi, bağlama parçaları, metal işleme, metal kesme, şekillendirme, plastik ve kauçuk işleme, vida kesiciler özel makineler, teknik tekstil, ahşap gibi birçok sektörü içerisinde barındıran Avrupa’nın en büyük Yan Sanayi fuarı olan  Midest 2016’ya ITO ile katılım bedelinin 550 Euro / m2 olarak belirlenmiş olduğu ve fuara minimum 9m2 ile katılım sağlanabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu bedele, stand inşaatı, elektrik bağlantısı, aydınlatma ve temel dekorasyon malzemeleri, nakliye, gümrükleme ve sigorta işlemleri, Türkiye pavyonunun fuar alanında tanıtımı, Türkiye broşüründe firma bilgilerinizin yer alması, ofis, iletişim araçları, ikram hizmetleri, stand büyüklüğü ile orantılı ücretsiz fuar giriş kartı dâhil olmak üzere tüm ana hizmetlerin dahil olduğu ve fuarın devlet desteği kapsamında olup, paket fiyat üzerinden %50 oranında devlet desteğine ilişkin işlemlerin takibinin ITO tarafınca yürütüleceği ilgi yazıda ifade edilmektedir.

Söz konusu Fuara ilişkin not TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr), “Hizmetler/ Uluslararası İş imkanları/ Ülke Duyuruları” başlığı altından temin edilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

Türkiye’nin En Hzılı Büyüyen Şirketi – Türkiye 100 Programı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde, ABD merkezli AllWorld Network ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin belirlenerek, söz konusu şirketlerin görünürlüklerini artırmak ve bu şirketlerin küresel bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla 2011 yılından beri “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi – Türkiye 100” projesi yürütüldüğü bildirilmiştir.

Türkiye 100 listesinde sırlamaya giren şirketler için, 10 Ağustos 2015 tarihinde Oda ve Borsa Başkanlarının da katılımıyla İstanbul Çırağan Otel’de Birliğin ev sahipliğinde üçüncü Türkiye 100 ödül töreni gerçekleştirilmiştir. Türkiye 100 şirketlerinin kamuoyuna duyurulması ile birlikte yazılı ve görsel basında çok sayıda haber yapılmıştır. Görünürlüklerin artan şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimleri kolaylaşmıştır. Bu şirketlerin büyümelerini devam ettirebilmeleri için gerekli kilit unsurlardan biri olan görünürlük, Birlik öncülüğünde gerçekleştirilen programlar sayesinde bu şirketlere sağlanmıştır.

Listede yer almaya hak kazanan şirketlerin temsilcileri, şirketlerinin küresel ekonomik bağlantılarını kuvvetlendirmek amacıyla Birlik öncülüğünde düzenlenen çeşitli faaliyetlere katılmışlardır. Bugüne kadar Türkiye 100 şirketleri için ABD’ye iki ayrı iş seyahati düzenlenmiştir. Bu seyahatlerde şirket temsilcileri, dünyanın önde gelen girişimcileri, yatırımcıları ve bilim insanlarıyla görüşmüş, ABD’deki devlet kurumlarına ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye 100 Programı 2016 yılında da devam edecek olup, Şirketlerin 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alınacaktır. Başvuru kriterlerini sağlayan şirketler büyüme hızlarına göre sıralanacak, en hızlı büyüyen şirket birinciliği alacaktır. Türk özel sektörünün dünyayla olan bağlantılarının kuvvetlendirilmesine imkan sağlayacak olan “Türkiye 100 Programı” için aşağıda verilen kriterlere uyan firmaların müracaatlarını http://turkiye100.tobb.org.tr/ üzerinden yapmaları ilgili üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Türkiye 100 yarışması nedir? TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen başarılı şirketlerini belirlemek ve bu şirketleri ödüllendirmek üzere gerçekleştirilen bir yarışmadır. Detaylı bilgiler http://turkiye100.tobb.org.tr/ adresinden temin edilebilir.

Türkiye 100 şirketleri ne kazanacak? Başarınız TOBB ve TEPAV tarafından tescil edilsin. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayın organında çıkacak haberler aracılığı ile şirketinizin görünürlüğünü arttırın. Görünürlüğünüzü artırarak yeni müşteri, yatırım, yetenek ve fırsatlara erişiminizi kolaylaştırın. TOBB ve TEPAV organizasyonunda gerçekleştirilecek ABD İş Gezisi Programı’na katılım hakkı elde edin. Şirket yöneticisi olarak mini MBA Programından ücretsiz olarak faydalananın ve üretim ekonomisinden hizmet ekonomisine hızlı bir dönüşüm yapan yeni iş dünyasını, etkili bir biçimde değerlendirebilmeniz ve yönetebilmeniz için gerekli donanıma erişin.

Türkiye 100 yarışması başvuru kriterleri nelerdir? Ölçek ve Performans Türkiye 100’e başvuracak şirketler, en az 4 yıllık işletme geçmişine sahip olmalı (firma en geç Aralık 2011 itibarıyla faaliyete geçmiş ve gelir elde etmeye başlamış olmalı); 2012 itibariyle en az 300.000 TL gelire/ciroya sahip olmalı; 2015 yılında en az 1.000.000 TL gelir/ciro elde etmiş olmalı; 2012-2015 döneminde en az %10 büyümüş olmalı; 2012 yılında en az 10 çalışanı olmalıdır. Yasal Yapı Bağımsız, özel, halka açık olmayan ve kar amaçlı bir şirket, ortaklık veya şahıs şirketi olmalıdır. Şirket merkezi Türkiye’de olmalıdır ancak şirket yasal olarak başka bir yerde şirketleşmiş olabilir. Yabancı bir şirketin Türkiye şubeleri yarışmaya başvuramaz. Şirketin yerli ve yabancı yatırımcıları olabilir, ancak hisselerinin %51’i veya daha fazlası bir halka açık şirkete veya herhangi bir ülkenin devletine ait olmamalıdır. Şirket kar amacı gütmeyen şirket, holding şirketi, franchise, otomobil satış bayiliği, banka, elektrik, gaz ve su dağıtım şirketleri veya kamu hizmeti veren bir şirket olmamalıdır. Bir holdingin sahip olduğu ancak bağımsız tüzel kişilik durumuna sahip işletmeler başvuruda bulunabilir.

Değerlendirme nasıl yapılmaktadır? Başvuran şirketler 2012-2015 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirleri büyüme hızına göre sıralanacaktır. Büyüme hızı şirketlerin gelir tablolarındaki net satış gelirleri üzerinden hesaplanacaktır. Büyüme oranı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. (2015 yılındaki gelir-2012 yılındaki gelir) / (2012 yılındaki gelir) x 100 Satış gelirlerini en hızlı artıran şirket Türkiye 100 listesinde 1’inci sırada yer alacaktır. Sonraki 99 şirket büyüme hızına göre belirlenecektir.

Nasıl başvurulabilir? Başvurular, http://turkiye100.tobb.org.tr/ internet adresi üzerinden alınacaktır.

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2016’dır.

Devamını Oku

Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 01.07.2016 tarih ve 1887 sayılı yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan Meclisleri’ne ulaşan yazıya atfen, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan ve 16 Mart 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 2016/43 sayılı Karar ile Mısır’a ithal edilen bazı ürünler için diğer ülke üreticilerinin veya ticari marka sahibi firmaların, Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi’ne (GOEIC) kayıt yaptırmaları zorunluluğu getirildiği bildirilmiştir.

Yazının devamında Mısır’ın söz konusu Kararının ülkemiz tarafından 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi toplantısında, “Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında DTÖ platformuna taşındığı belirtilmiştir. Bu çerçevede, TTE Komitesi toplantısı bağlamında kaydedilen son gelişmeleri değerlendirmek üzere 23 Haziran 2016 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda bir toplantı düzenlendiği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak üretici ve ihracatçılarımızın son gelişmeler hakkında bilgilendirilmesinde fayda görüldüğü ifade edilerek, bu çerçevede hazırlanan bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek: Mısır Üretici Kayıt Sistemi – Bilgi Notu

Devamını Oku