"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

Askıya Alma Uygulamasına Yönelik İtirazlar hk.

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, ülkemiz ve AB arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca ihdas edilen Gümrük Birliği (GB) kapsamında Birlik içerisinde yer alan ülkeler arasında sanayi ürünlerinin vergilerinin sıfırlandığı, üçüncü ülkelere yönelik olarak ise ortak gümrük tarifesi uygulaması yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, sanayicilerin rekabetçiliklerini korumak maksadıyla ülkemiz ve AB’de üretimi olmayan hammadde ve aramalı niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergileri geçici olarak askıya alınmakta ve İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Liste’ye işlenmekte olduğu belirtilmektedir. AB ve Türkiye’de üretimi bulunmakla birlikte yetersiz olan hammadde ve ara malı niteliğindeki sanayi ürünleri için ise tarife kontenjanları açılmakta ve sene başında yayımlanan tebliğ/tebliğler ile bu kontenjanların dağıtımlarının gerçekleştirilmekte olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, askıya alma ve tarife kontenjanı uygulamalarına ilişkin taleplerin her yıl belirli dönemlerde AB Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) gündemine getirilmekte ve karara bağlanmakta olduğu, bu çerçevede, ülkemiz ve AB’li sanayicilerin ekte yer alan muhtelif eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı açılması yönündeki taleplerinin Komisyona intikal ettirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu listede yer alan özel tanımlı ürünleri üreten sanayicilerimizin ilgili taleplere itiraz ederek ürettikleri ürünlerin vergisiz olarak ithal edilmesini engelleme imkanları olduğu, bu çerçevede, ekte yer alan eşyadan herhangi birini üreten sanayicilerimizin ekteki itiraz formlarını doldurarak 10 Haziran 2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (E-Posta: askiyaalma@ekonomi.gov.tr) kargo yolu ile ya da elden teslim etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek 1 için tıklayınız…

Ek2 için tıklayınız…

Ek3 için tıklayınız…

Devamını Oku

DSC_0011

Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları Toplantısı Odamızda Yapıldı

DSC_0011

   Türk Eximbank Kredi ve Sigorta Programları Bilgilendirme Toplantısı, 26 Mayıs 2016’da Odamız toplantı salonunda gerçekleştirildi. Türk Eximbank adına Pazarlama Yöneticisi Bursa İrtibat Bürosundan Yasin Okur, sunumlarını gerçekleştirerek katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantıda; Türk Eximbank’ın 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Ülkemizin resmi ihracat destek kurumu olarak ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı artışı, ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak, ihracatçılarımıza güvence sağlamak amacı ile kurulduğunu anlatan Yasin Okur, Türk Eximbank’ın sunduğu destekler ve faaliyetleri konusunda bilgiler verdi. Yasin Okur; İhracat kredileri; kısa vadeli, orta uzun vadeli döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler, sigorta işlemleri; kısa vadeli ihracat kredi sigortası, spesifik ihracat kredi sigortası, teminat mektuplarının haksız nakde çevrilme sigortası, uluslararası krediler; yurt dışı bankalar alıcı kredileri, yurt içi bankalar alıcı kredileri, poliçe/akreditif iskonto programı başlıklı konular hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı sunumu için lütfen tıklayınız!

DSC_0008

Devamını Oku

icc 1

İŞ DÜNYASI DEV ORGANİZASYONDA BULUŞTU… ICC 62. TÜRKİYE GENEL KURULU YAPILDI..

icc3  

ICC Türkiye Milli Komitesi 62’inci Genel Kurulu İstanbul’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Milletler arası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya  ICC Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu Başkanlık Divanı,yönetim kurulu üyeleri,delegeleri ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

ICC Türkiye’nin 62’inci Genel Kurulu açılış konuşmasını yapan  ICC Türkiye Milli Komitesi ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ICC’nin temel misyonunun tüm dünyada kabul gören ve ticarette ülkeler arasındaki farklı uygulamaları kaldırmayı amaçlayan iş kuralları oluşturmak olduğunu söyleyerek,ülkenin son derece önemli zirvelere ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem içeride hem de dışarıda pek çok çalkantılı gelişmenin yaşandığı bir seneyi geride bıraktıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “Tüm bu olumsuz gelişmelere ve belirsizliklere rağmen, ekonomimizin dinamizmini ve temellerimizin sağlamlığını gösterdik” dedi.

Hisarcıklıoğlu konuşmasının devamında ; “2015’de 690 bin kişiye yeni istihdam sağladık. 222 milyar lira makine ve teçhizat yatırımı yaptık. Bavul ticareti de dâhil 152 milyar dolar mal ihracatı gerçekleştirdik. Uluslararası taşımacılık hizmetlerinden 14 milyar dolar, turizmden 27 milyar dolar döviz kazandırdık. Yurtdışında 5,1 milyar dolarlık yeni yatırıma imza attık. Özel sektör kaynaklı tüm bu başarılar, bizlere moral ve cesaret veriyor. 2016 yılında da kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Ama riskleri de göz ardı etmeyeceğiz” diye konuştu.

ICC tarafından yeni bir ticaret finansmanı sistemi geliştirildiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, iş dünyasında hem riski azaltacak hem de operasyonel yük ve maliyeti düşürecek olan bu küresel ödeme yönteminin ülkemizde de bazı Türk bankaları tarafından kullanılmaya başladığını ifade ederek,yeni gelişen ödeme yöntemini daha geniş kitlelere duyurmaya devam edeceklerini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, ICC’nin iş dünyasına sunduğu en önemli hizmetlerden birinin de uyuşmazlıkların çözümü alanında yürüttüğü çalışmalar olduğunu, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın dünyanın önde gelen tahkim merkezlerinden bir olduğunu söyledi.

Artan küresel rekabetin yeni küresel ittifakların kurulmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın en zengin ülkeleri bile geride kalmamak için, bir araya geliyor. Yani bir bütünün parçası olmak daha fazla talep görüyor. ABD, bir taraftan Avrupa Birliği‘yle yeni bir ticaret ve yatırım girişimi başlatıyor.

Türkiye olarak, küresel arenada tek başımıza mücadele etme lüksümüz yok. Büyümek için hem dış kaynak, hem de teknoloji girişi sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden AB üyelik sürecinin canlandırılması çok önemli. Benzer bir gelişmeyi, AB ve ABD arasındaki Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı konusunda da sağlamalıyız. Ülkemiz ekonomisinin ve reel sektörün geleceği açısından burada yer almamız şart” dedi.

ICC TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI UĞUR : TÜRKİYE EKONOMİSİ VE TÜRKİYE ÖZEL SEKTÖRÜ ARTIK DÜNYADA BİR MARKA

Balıkesir Sanayi Odası Başkanlığı görevinin yanı sıra ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  olarak genel kurula katılan İsmail Uğur,toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede;

’Üreten,büyüyen, kalkınan Türkiye’de  iş dünyası olarak ,uluslararası ekonomi piyasalarında rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Uğur; ‘İş dünyasının en büyük organizasyonu olarak nitelendirdiği toplantıda,ülkedeki katma değerli üretimin artırılması ve ihracat hedeflerinin yükseltilmesiyle küresel ekonomiye yön verecek yeni rekabet alanlarının kurulmasının amaçlandığını söyledi.

Uğur;’ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleşen reformların yapılan yatırımlara büyük katkısı var.Yapılan istikrarlı çalışmalarla birlikte Türkiye ekonomisinin yanında özel sektör de dünyada marka haline geliyor.

Örneğin,Balıkesir kısa süre zarfında hem yerli hem de yabancı yatırımcıların göz bebeği haline geldi.Alman Daimler ailesi başta olmak üzere bir çok yatırım Balıkesir Organize Sanayi  Bölgesi’nde yerini almaya başladı.

Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da söylediği gibi Avrupa Birliği üyelik süreci bizim için çok önemli.Çünkü bu süreç yabancı yatırımcılarla olan ilişkilerimizi kuvvetlendirip,ülke ekonomisine de can suyu olacak.Bu bağlamda Türk ekonomisinin uluslararası piyasalarda önemli bir konum elde edeceğini düşünüyorum..’ diye konuştu.

icc2

Devamını Oku

Yurtdışı Yatırım Endeksi raporu

Sayın Üyemiz,

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Deloitte Türkiye işbirliği ile Türk şirketlerine dönük hazırlanan Yurtdışı Yatırım Endeksi raporu yayımlanmıştır. Ekte bilgilerinize sunulan, aşağıdaki linkten de ulaşılabileceğiniz endeks, Türk yatırımcıları açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre ülkeleri derecelendirmektedir. Türk şirketlerine yönelik olarak ilk defa geliştirilen Endeks dönemsel olarak güncellenecektir.

http://www.deik.org.tr/6630/Tükiye_nin_ilk_Yurtdışı_Yatırım_Endeksi_Yayımlandı.html

Yurtdışı Yatırım Endeksi.pdf dosyası için tıklayınız….

Saygılarımızla,

Devamını Oku

SENA 2017 Fuarı

Boston/A.B.D.’de 19-21 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Seafood Expo North America – Kuzey Amerika Su Ürünleri 2017 Fuarı’nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB Genel Sekreterliğince 2. kez organize edilmesi planlanmaktadır.

Amerika kıtasının, su ürünleri sektöründeki en önemli fuarı kabul edilen Seafood Expo North America fuarına geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen milli katılım organizasyonu başarı ile sonuçlanmış, Su Ürünleri Sektöründe, ABD pazarındaki payı çok az olan ülkemiz için pazara girişte önemli bir adım atılmıştır.

Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyanSeafood Expo North America 2017 Fuarı’nın milli katılımcılarına, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince;

– Stand alanı kiralanması

– Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

– Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

– Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan firmalarımızın 27 Mayıs 2016 Cuma günü mesai saatleri bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İİB Genel Sekreterliği 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya suurunleri@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur,

Bilgi için irtibat: Su Ürünleri Sektör Şubesi Celal Özcan Tel: 0212 454 05 88 Faks: 0212 454 05 01 – 02 E-Mail: suurunleri@iib.org.tr

EK: Seafood Expo North America 2017 Fuarı Ön Başvuru Formu (1 Sayfa)

Devamını Oku