"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

8.Uluslararası İSG Konferansı

Sayın Üyemiz,

Ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” olarak kutlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, hafta kapsamında etkinlikler düzenlemektedir. 2001 yılından itibaren her iki yılda bir gerçekleştirilen ve Bakanlık tarafından önümüzdeki yıl sekizincisi düzenlenecek olan “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” da bu etkinlikleri bir adım ileriye taşımıştır.

8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı Bir çok ülkeden alanlarında öncü akademisyenlerin, uzmanların, ulusal ve uluslararası kuruluşların, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile “ 8-11 Mayıs 2016” tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Konferans kapsamında Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” ana parolasıyla; 36 alt konu başlığında bildiriler değerlendirilecektir.

Bildiri başvuruları 1 Ekim – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Konferansın resmi internet sitesi www.tioshconference.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Devamını Oku

Ufuk 2020 ve InnovFin hk.

Sayın Üyelemiz,
2014-2020 yılları arasında yaklaşık 80 Milyar Avro bütçe ile yürütülecek olan alanındaki dünyanın en büyük hibe programı Ufuk 2020 kapsamında sektörler arası ve uluslararası işbirlikleri temelinde araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemiz Ufuk 2020 Programı’na Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri ile eşit hak ve statüde katılım sağlamaktadır. Ufuk 2020 Programı sadece Üniversiteler ve akademik kuruluşlar için değil, sanayi sektörü ve KOBİ’ler için de önemli fırsatlar sunmaktır. Ufuk 2020 Programı’ndan sanayi kuruluşları, KOBİ’ler sivil toplum örgütleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları, kamu kuruluşları, bireysel araştırmacılar faydalanabilmektedir.
Ufuk 2020 Programı’na katılım sayesinde firmalarımızın, hedef pazarlarındaki müşteri, tedarikçi ya da uluslararası paydaşları ile işbirlikleri desteklenmektedir. Bu doğrultuda, özel sektörümüzün yeni piyasalara etin erişimlerini sağlayan ve ihracat potansiyelini arttıran araştırma ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi mümkün olmaktadır. Program kapsamında dahil olunan projelerin araştırma ve inovasyon giderleri %87.5 ile %125 arasında değişen oranlarda ve ön ödemeli olarak finanse edilebilmektedir.
Ayrıca Ufuk 2020 Programı kapsamında, yenilikçi KOBİ’lerin finansmana daha kolay erişimini sağlamak amacıyla entegre ve tamamlayıcı finansal araçlar ve danışmanlık hizmetlerini de içeren “InnovFin-Yenilikçiler için AB Finansmanı” Programı oluşturulmuştur. Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) ile Yürkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) arasında 16 Mart 2016 tarihinde yapılan anlaşma çerçevesinde, önümüzdeki iki yıllık süre içinde araştırma ve yenilik alanında yenilikçi KOBİ’lere finansal aracılar kullanılarak toplamda 20 milyon Avro kredi sağlanabilecektir.
Saygılarımızla duyurulur…

Devamını Oku

Türkiye – Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kore Cumhuriyeti Gümrük İdaresi arasında, 12 Nisan 2016 tarihinde Seul’de “Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı”nın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Türkiye-Güney Kore ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılaşılan sorunlar hakkındaki görüş ve önerilerinizin TOBB tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere en geç 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (bso@bso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Devamını Oku

KOBİGEL Destek Programı hk

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında belirlenen ve öncelikli olarak desteklenmesi gereken imalat sanayi İçin, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk Proje Teklif çağrısına çıkıyor.

Proje Teklif Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren İşletmeler başvuruda bulunabilecekler.

Projeni Yap KOBİGEL ile Desteği Kap

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilan edilen Proje Teklif Çağrılarına yönelik proje hazırlayan KOBİ’ler, Kurul tarafından yapılan değerlendirmede destekleme kararı verilmesi durumunda destek alma hakkını kazanacak.

İmalat Sanayi KOBİ’lerine, proje kapsamında yerli makine-teçhizat alması durumunda % 15 oranında ekstra destek verilecek.

Başvuru Tarihi

Başvurular 1 Nisan–6 Mayıs 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Başvuru şartları ve diğer hususlar linklerde yer alan Proje Teklif Çağrılarında yer almakta.

Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme Proje Teklif Çağrısı

Devamını Oku