"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

“Made in Moldova” Fuarı hk .

Sayın Üyemiz,

Moldova’nın ulusal etkinliği olan “Made in Moldova” 15. Fuarının 3-7 Şubat 2016 tarihlerinde, Moldova’ nın başkenti Kişinev’ deki Moldexpo Uluslararası Fuar Merkezinde düzenleneceği bildirilmekte olup, işadamlarımız sözkonusu etkinliğe davet edilmektedir.

Ettkinlik programı TOBB web sitesinin www.tobb.org.tr “Hİzmetler / Uluslararası İş İmkanları -Ülke Duyuruları-Moldova” bölümünde yer almakta olup, konuyla ilgilenenlerin Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler Başkanı Mihai Bilba ile e(Tel +373 22 23 53 32, mihai.bilba@chamer.md) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Devamını Oku

Seveso Bildirim Sistemi

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bir yazıda, “Seveso II Direktifi’ nin Uygulama Kapasitesinin Artırılamsı için Teknik Yardım projesi “kapsamında “Seveso Bildirim Sistemi” yazılımının güncellenerek “BEKRA Bildirim Sistemi” ismiyle yeni bir altyapıya ve görünüme sahip olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, BEKRA Bildirim Sisteminin devreye alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, daha önce bildirimde bulunmuş kuruluşların bildirimlerini güncellemeleri gerekmektedir.Bakanlığın bu konudaki duyuru metni ektedir.

Saygılarımızla,

Devamını Oku

İran Sektörel Ticaret Heyeti Programı

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği organizasyonunda, 2016 yılı Nisan Ayı sonunda, İRAN‘a yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilmesi planlanmaktadır.

Bu çerçevede, İran Sektörel Ticaret Heyeti programının İran pazarına girmek isteyen firmalar için önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.

Türk Gemi ve Yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında; Türk ve İranlı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri, ilgili tesisleri yerinde ziyaret ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu Ticaret Heyeti programı kapsamında alınacak katılım payına; İstanbul-Tahran-İstanbul ekonomi sınıfı uçak bileti, 5 yıldızlı otelde konaklama (oda+kahvaltı), Öğle ve Akşam yemekleri, alan vergisi, firmalarla ikili iş görüşmeleri, otel havaalanı transferleri, katılım kitapçığında yer alma, her türlü tanıtım, ilan, basılı malzemeler ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dâhil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalar hariç olacaktır. Ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak üyelerimizin iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış harç bedelleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Heyet katılım bedeli ön başvuruların tamamlanması ve Bakanlık onayına müteakip ayrıca duyurulacaktır.

Bu çerçevede; anılan heyete katılmak isteyen firmaların; ekli Katılımcı Şirket Bilgi Formu ve Katılımcı Şirket Talep Yazısı başvuru formunu en geç 15 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurup, İİB Genel Sekreterliğinin gemi@iib.org.tr e-posta adresine iletmek suretiyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerine sunulur.

EKLER: EK 1- Taslak Heyet Programı EK 2- Katılımcı Şirket Bilgi Formu EK 3- Katılımcı Şirket Talep Yazısı

Devamını Oku

Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

Atatürk Üniversitesi Sürekli eğitim Merkezi Müdürlüğünden alınan yazıda;

Kamu İhale Kurumu (KİK) işbirliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezî (ATAŞEM) tarafından 8-9-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Kamu İhale Kurumu onaylı ‘Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı’ düzenlenecektir. Eğitimi tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olanlara Kamu İhale Kurumu (KİK) Onaylı Sertifika, eğitime katılıp sınava giremeyenlere ise Katılım Belgesi verilecektir.

denilmektedir.

Ayrıntılar için : https://atasem.atauni.edu.tr/kik-egitimi/

Devamını Oku

Metroloji ve Standart İşleri İle İlgili Diğer İşler

Sayın Üyemiz, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun amacı , milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamaktır. Uzunluk, alan, hacim, ağırlık ölçüleri, arometreler, hububat muayene aletleri, elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri ile demiryolu yük  ve sarnıçlı vagonlarının muayenesi, ayarlanması ve damgalanması bu Kanun hükümlerine göre yapılır. Ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar
  1. İlk muayene
  2. Periyodik muayene
  3. Ani muayene
  4. Şikayet muayenesi
  5. Stok muayenesi
a) Hassas Kütle ölçüleri, 5kg.dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir, b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının peryodik muayenelerinin on yılda bir, yaptırılması zorunludur. Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının , ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, her yıl Şubat ayının son gününe kadar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli aralıklarla ilan eder. Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık ölçüler ve Ayar Teşkilatı veya Grup merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerekir. Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş günün mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye,  dağıtım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise 3516 Sayılı Kanun kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.  Ölçü ve ölçü aletlerinden; a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler) b) Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri , d) 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin ve tartım kapasitesi 2000 kg’ a kadar olan (2000 kg) dahil okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip olmayan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’ a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayene edilecektir. Tartım kapasitesi 2000 kg’ ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile diğer tartı aletleri (Avrupa Birliği Direktifini Uyumlaştıran Ürüne Münhasır Yönetmelikler Kapsamına girmeyen tartı aletleri örnek : aks kantarları) İl Müdürlüklerince Kontrol edilecektir.   -Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’ a kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka  elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri yetkili muayene servislerince muayene edilecektir.  Süresi içinde müracaat etmeyerek damgası geçmiş ölçü aleti kullanma fiilini işleyenlere İlimiz, Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. Maddesinin “c” fıkrasında düzenlendiği şekilde her bir ölçü aleti için olmak üzere yasal işlem başlatılarak suça konu ölçü ve tartı aletinin kamuya mal edilmesine karar verilir.  Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.        

Devamını Oku