"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

2016 Pazara Giriş Engelleri Raporu

Ekonomi Bakanlığı’ndan TOBB’ne gelen yazıda, ülkemizin karşılaştığı pazara giriş engellerinin neden olduğu ekonomik kayıpların belirlenmesi ve ihracatçılarımızın yönlendirilmesi amacıyla periyodik olarak raporlanmak üzere, Bakanlık makamı talimatıyla 2015 yılında, “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” kapsamında 16 ülke için “Pazara Giriş Engelleri 2015” raporu yayımlandığı belirtilmektedir. Söz konusu rapor, TOBB web sitesi TOBB Birimleri sekmesinde yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi bölümü Dış Ticaret Müdürlüğü sayfasındaki “Duyurular” başlığı altında (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2528&lst=DuyurularListesi) yer almaktadır.

Yazıda devamla, raporun 2016 yılı için güncelleme çalışmalarının başlatıldığı ve 2016 yılı için ekli listede yer alan ülkelere yer verilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Söz konusu listenin, hedef ve öncelikli ülkeler arasında yer alan ve firmalarımızın pazara girişte sorun yaşadığı tespit edilen ülkeler dikkate alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

2015 yılı raporunda, adı geçen listede yer alan ülkelere ilişkin bilgilerin güncellenmesi ve ilave ülkelere dair bilgilerin eklenmesi gerektiği bildirilmektedir. Öte yandan, 2015 yılı raporuna kıyasla kamu alımları ile ilgili bölümün detaylandırılmasının faydalı olacağının değerlendirildiği, anılan raporda, özellikle inşaat firmalarımızın kamu ihalelerinde karşılaştıkları sorunlara dair bilgilerin derlenmesinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2015 yılı raporunun incelenerek, raporda yapılmasında fayda görülen güncelleme ve ilavelerin 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’ne (Ece Algül, E-Posta: ece.algul@tobb.org.tr)  gönderilmesi talep edilmektedir.

İlgili üyelerimize duyurulur.