"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

Jean Monnet Burs Programı

Sayın Üyemiz, Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 akademik yılı duyurusu yayımlanmıştır. Program kapsamında 210 kişiye burs sağlanacak olup, başvurular 6 Mart 2015 tarihinde sona erecektir. Burstan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ve üniversitelerin akademik ve idari personeli ile öğrencileri faydalanabilmektedir. Başvurular hakkında ayrıntılı bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı (http://www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programının (www.jeanmonnet.org.tr) internet adreslerinden ulaşılabilir. Sorularınızı info@jeanmonnet.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Saygılarımızla,

Devamını Oku

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği Çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki adı ile anılan Yağlar Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ’ e ait taslak metnin www.tarim.gov.tr  adresinde görüşe açıldığı belirtilmektedir. Taslakla ilgili görüşlerinizin aynı web sitesinde yer alan ” Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form” a uygun olarak en geç 27  Şubat 2015 tarihine kadar İlgili Bakanlığa ve elektronik ortamda kodeks@tarim.gov.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Devamını Oku

Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 23/01/2015 tarih ve 0433/1393 sayılı yazısına konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında; piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla hazırladıkları “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11.12.2013 tarih ve 28848 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmıştır.
Anılan yönetmelik kapsamında, kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ihracatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nin 01.06.2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olduğu, bildirimlerin www.online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak yapıldığı belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgi ve dikkatine sunulur.

Devamını Oku

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlendiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği’nin 22/05/2015 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını bildirmiştir. Soz konusu Yönetmeliğin uygulaması esnasında karşılaşılan sorunların aşılması ve ülkemizde daha etkin bir elektronik attık  yönetim sisteminin oluşturulması amacı ile “Atik Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinde Degişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir. Birliğimiz http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünden ulaşılabilinen taslak çalışmasını değerlendirerek, taslakla ilgili görüş ve önerilerinizi, 02 Şubat 2015 tarihine kadar Odamıza (bso@bso.org.tr )tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.

Devamını Oku

KITALARARASI RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulmuş, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye’deki en güçlü sivil toplum kuruluşudur. TÜREB aynı zamanda Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA)’nin ve Küresel Rüzgar Enerji Konseyi (GWEC) resmi olarak üyesidir ve amacı Türkiye rüzgar enerjisi potansiyelini ülke ekonomisine kazandırmaktır.

 T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayelerinde, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (EWEA) ve Küresel Rüzgar Enerji Konseyi (GWEC) işbirliğinde, 31 Mart – 02 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul WOW Convention Center’da “Kıtalararası Rüzgar Enerjisi Kongresi” (IWPC 2015) gerçekleştirilecektir.

 Ülkemizin ev sahipliğindeki Kıtalararası Rüzgar Enerjisi Kongresi (IWPC 2015) kapsamında, çeşitli ülkelerin Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek “Bakanlar Oturumu”‘nda önemli ekonomik meseleler ve politikalar ele alınacaktır.

 Ayrıca söz konusu Kongre alanında, küresel anlamda öncü olarak, tüm dünya ülkelerini Asya ve Avrupa’nın ortasında birleştirecek, günümüz küresel enerji sorunlarına çözüm arayışlarında bir platform sağlayacak ve gelişen rüzgar enerjisi sektörüne bakış imkanı sunacaktır.

 Fuar alanına katılımın ücretsiz olup, tüm üyelerimiz davet edilmektedir.

 

Devamını Oku