"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

İtalya Firma Sorunları

Ekonomi Bakanlığının 18.12.2014 tarihli ve 76552293-724.01.04-12131 sayılı yazısında, İtalya Başkanı Sn.Matteo Remzi’ nin 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirmiş olduğu resmi ziyaret kapsamında Ekonomi Bakan Yardımcısı Sn.Adnan Yıldırım ile İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Sn. Carlo Calenda ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında iki ülke arasında ticaret ve yatırım konularında karşılaşılan sorunlara değinildiği ve firma sorunlarının periyodik olarak teati edilmesini teminen her iki ülkede birer koordinatör birim oluşturulmasına ve derlenen sorunların ele alınacağı, ilki Ocak 2015′ de Sn. Adnan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilecek toplantılar gerçekleştirilmesine karar verildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, İtalya ile işmyapan firmalarımızın yaşadığı sorunların tespiti amacıyla http://www.tobb.org.tr/DEID/basvuru/italya adresinde yer alan formun doldurularak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 7 Ocak 2015 tarihine kadar odamıza (bso@bso.org.tr) gönderilmesi hususunu rica ederiz.

Devamını Oku

ELDER tarafından hazırlanan meslek standartları

Mesleki yeterlilik kurumu )(MYK) sosyal paydaşlarla birlikte, mesleki yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işlemek üzere, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK, bu amacı doğrultusunda, taslak meslek standartları ve ya taslak ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları yetkilendirmektedir. Halihazırda hazırlanmış ve onaylanmış olan meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, ELDER tarafından, Elektrik Dağıtım Scada Operatörü , YG-AG Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım görevlisi , Röle görevlisi ve Endeks okuma görevlisi mesleklerine ait taslak meslek standartları hazırlanmıştır. ELDER , http:www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2355&1st=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilen söz konusu taslak meslek standardına ilişkin Birliğimiz görüşlerini talep etmiştir. (Söz konusu bağlantıya, www.tobb.org.tr adresinde, TOBB birimleri, AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altından da ulaşabilirsiniz. ) Konu ile ilgili taslaklar hakkındaki varsa görüşlerinizin odamızın bso@bso.org.tr mail adresine 17.01.2015 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.    

Devamını Oku

OR-KOOP tarafından hazırlanan Taslak Meslek Standartları

Mesleki yeterlilik kurumu )(MYK) sosyal paydaşlarla birlikte, mesleki yeterlilikleri tanımlayan ve tanıyan uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Yeterlilik Sistemini kurmak ve işlemek üzere, 2006 yılında 5544 sayılı Kanun ile kurulmuştur. MYK, bu amacı doğrultusunda, taslak meslek standartları ve ya taslak ulusal yeterlilikleri hazırlamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşları yetkilendirmektedir. Halihazırda hazırlanmış ve onaylanmış olan meslek standartlarına ve ulusal yeterliliklere www.myk.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda, OR-KOOP tarafından, Sürütme ve Yükleme İşçisi (seviye 3) Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3) ve Silvikültür Bakım İşçisi (Seviye 3 ) mesleklerine ait taslak meslek standartları hazırlanmıştır. OR-KOOP, http:www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2352&1st=DuyurularListesi adresinden ulaşılabilen söz konusu taslak meslek standardına ilişkin Birliğimiz görüşlerini talep etmiştir. (Söz konusu bağlantıya, www.tobb.org.tr adresinde, TOBB birimleri, AB Daire Başkanlığı, Genel Bilgilendirme başlığı altından da ulaşabilirsiniz. ) Konu ile ilgili taslaklar hakkındaki varsa görüşlerinizin odamızın bso@bso.org.tr mail adresine 19.01.2015 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Devamını Oku