"Ekonomik kalkınma;
Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü,
her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir."

M. Kemal Atatürk

Arşivlendi

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nun Bilgilendirme Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan aldığımız yazıda;

Son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle İş Müfettişi ünvanını kullandıkları ve işyerlerine giderek teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları ve iş mevzuatı ile ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar ile toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri sattıkları yönünde duyumlar alındığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı kamuoyu huzurunda rencide eden bu tür olaylar dolayısıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğduğu ifade edilmiştir.

İş Müfettişlerinin teftiş faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürütmekte olup teftiş için gittikleri işyerlerinde, işverenlere ve ilgili kişilere “İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermek suretiyle kendilerini tanıttıkları,

İşverenler ve ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşı karşıya kalmaları halinde, ilgililerden yukarıda bahsi geçen kimlik belgesini göstermelerini talep etmeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile irtibata geçmeleri, sahtecilik ya da dolandırıcılık halinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurulması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Devamını Oku

Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyon (KEK) III. Dönem Toplantısı

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyon (KEK) III. Dönem Toplantısının Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu ve Macar Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto eş başkanlıklarında 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Macaristan ile ticari ve ekonomik ilişkiler, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 30 Ekim 2014 tarihine kadar Odamız,( bso@bso.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

Devamını Oku

BASİTLEŞTİRİLMİŞ GÜMRÜK HATTI İŞLEM TERMİNALLERİ

Moskova Vnukovo Havalimanı’nda uygulanmakta olan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) sisteminin; Karadeniz’deki Tuapse Limanı, Rusya Federasyonu-Ukrayna sınırında yer alan Treyebortneye kara sınır kapısı ve gerekli hazırlıklann tamamlanmasının ardından Rusya Federasyonu-Gürcistan sınırında yer alan Yukarı Lars kara sınır kapısını da içerecek şekilde genişletilmesi üzerinde mutabık kalınmasının ardından, Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi’nin 19.08.2014 tarihinde yazılı olarak yaptığı bildirimde, Novorossisk Limanı’nın da Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilecek ihracatlarda BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılabileceği ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla bildirilmişti. Bu kez ilgi (b)’de kayıtlı yazı ile, Rus tarafının önerisi üzerine, Bryansk Gümrüğüne bağlı Noviye Yourkovichi ve Smolensk Gümrüğüne bağlı Stabinski sınır kapılarının da BGH kapsamında işlem terminali olarak kullanılmasının kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku

TÜRKİYE SLOVAKYA (KEK) TOPLANTISI

Türkiye-Slovakya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3.Dönem Toplantısının Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ eşbaşkanlığında 19-20 Kasım 2014 tarihinde Bratislava’da gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Slovakya ile ticari ve ekonomik ilişkiler, sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüş ve önerilerinizin Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 31 Ekim 2014tarihine kadar (e-posta:duygu.delikanli@tobb.org.tr) adresine bildirilmesini rica ederiz.

Devamını Oku

Makedonya Cumhurbaşkanının Talebi

Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş’un 8 Ekim 2014 tarihinde Makedonya’ya gerçekleştirdiği ziyaret marjında görüştüğü Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’un, Valandova şehrinde halihazırda önemli miktarda nar üretimi gerçekleştirdiklerini, bu üretimi daha da artırmak için Türk iş adamlarının bölgeye yatırım yapmalarını arzu ettiklerini ifade ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda bölgede üretilen narlann işlenebileceği bir meyve suyu fabrikası kurulmasının düşünülebileceğini, öte yandan bölgenin ancilık alanında da yatırımlara rntisait olduğunu belirttiği bildirilmektedir. Üyelerimize duyurulur.

Devamını Oku